Nyhed

Mere grøn biodiversitet til bier og insekter

Helsingør er nu certificeret som ”Bivenlig Kommune”, efter at flere grønne områder bliver sået med frø, der er særligt gode for bier, insekter og sommerfugle.

Helsingør Kommune har netop gjort sig fortjent til at komme på listen over Bivenlige kommuner, som Danmarks Biavlerforening udnævner. I løbet af foråret vil du nemlig kunne se en særlig blomsterblanding spire op af jorden flere steder i kommunen - særligt ved Klostermosevej ned mod Esrumvej, hvor der bliver udsået ca. 2.800 m2 med frø.

De bivenlige planter giver adgang til nødvendig pollen og nektar hele sæsonen for bier, insekter og sommerfugle. Og det er nødvendigt med en ekstra vitaminindsprøjtning, da de små dyrs fødegrundlag forsvinder dag for dag.

International forskning viser en stærk tilbagegang af insekter, og en tysk undersøgelse viser et tab på intet mindre end 70 % af den samlede masse af flyvende insekter de seneste 30 år. Det kan være en fordel med færre insekter på bilruden – men for jordens økosystem er det en katastrofe, når de dyr forsvinder, der ellers skal bestøve blomster og sikre biodiversiteten.

Vejkanter får lov at gro til
For at blive bivenlig kommune har vi - udover at så frøene, også sikret, at vejkanter ikke bliver slået så tit, og derudover bliver naturområder ikke ryddet for gamle træer og buske. Derudover er kommunen i gang med en kampagne, der skal inspirere haveejere til også at give bedre levevilkår for vilde planter og insekter.

- I Helsingør Kommune arbejder vi for, at vores indsatser i naturområderne skaber mere og rigere naturværdi, til gavn for planter, dyr og os mennesker. At blive Bivenlig Kommune er ét skridt i den rigtige retning, og jeg kan kun opfordre andre til at følge med og blive mere bivenlige, uanset om du har en have, en virksomhed, en kirkegård eller en golfbane, siger Christian Holm Donatzky, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.
De bivenlige frø bliver indtil videre blevet sået i:
• Klostermosevej, ned mod Esrumvej
• På toppen af lydvolden ved Birkedalsvej
• På skråning ved Vapnagaard ud til Borgm. P. Christensens Vej
Sammen med Nordsjællands Park og Vej planlægger kommunen flere steder, hvor vi kan så flere bivenlige frø.

Er du nysgerrig på, hvordan du kan blive mere bivenlig og fremme biodiversiteten? Læs mere på www.bivenlig.dk og kontakt gerne Danmarks Biavleres lokalforening i Helsingør, Kronborg Østre Birks Biavlerforening ved formand Nicolai Wium tlf. 20 82 97 51.

Fakta
- Den bivenlige frøblanding, som er spredt ud på naturområderne, består af frø fra lokale blomster og planter fra de Nordsjællandske egne. De er valgt ud fra at have en høj nektar- og pollenværdi samt en lang blomstringssæson, der gavner bierne og insekter generelt. Der er valgt lokale arter for at medvirke til udspredelse af den allerede forekommende fauna, samt øge fødegrundlaget og levevilkårene for insekterne, der i forvejen lever i Nordsjælland.