Indeholder bl.a. sider med aktuelle sager som Sanderødgård og Ørsholtgård.

Det kan være sager om byggeri i landzonen, overtrædelser af fredningsbestemmelser og ulovlige spærringer af eller skiltning af stier.
Det kan også være sager om foreningens syn på planmæssige forhold eller andre sager, hvor naturen på en eller anden måde er truet.

Naturklagenævnet er en vigtig aktør på naturens område, og da DN Helsingør desværre har og fortsat er nødt til at indbringe ganske mange sager for Miljø- og Naturklagenævnet, vil en del af afgørelserne blive bragt på siden Naturklagenævnsafgørelser. Se siden ved at klikke på linien i boksen til venstre på denne side.

Endelig er der sider med klager eller breve til relevante myndigheder med foreningens synspunkter om forskellige forhold.