Stier i det åbne land


sti 1 Tikøb - Valdemars Port - Gurre Vang
Gammel kirkesti.

Vi begynder ved Hornbækvej øst for Tikøb kirke ved skiltet: Sti til Gurre Vang. De første 220 m mod øst er god grusvej til ejendommen Hornbækvej 412. Vi fortsætter 400 m ligeud ad markvejen/stien mod skoven; stien er lidt ujævn/­mudret af og til. Indgangen til Gurre Vang hedder ”Valdemars Port”.

Lidt længere fremme er vi på gode skovveje i det sagnomspund­ne "Valdemarland". "Gå ikke her om natten, thi da jager kong Valdemar på sin sorte ganger med sit halsende hundekobbel". Se mere i vandretursfolder nr. 59 "Gurre Sø":
http://www.sns.dk/Kronborg/vandrefl/59gurresoe.htm

Se evt. de seks mægtige ædelgraner fra 1812. De står på sydsiden af Gurrevej ca. 900 m vest for skovrider­gården Valdemarslund.

Sti 1 er (kun delvis) med på K&M-kort 1:25 000.


sti 2 Tikøb – Tinkerup
Gammel skolesti/trampesti.

Vi begynder i Tikøb ved Hornbækvej i nordskellet ved lægeboligen overfor Kvist­gårdsvej (det er ca. 250 m sydøst for kirken) ved skiltet: Sti til Tinkerupvej. Trampestien er en ”rigtig trampesti”, klippet græs og ikke særlig jævn. Den går i lige linie i sydøst­lig retning. Efter 800 m er vi ude ved Tinkerupvej (ved nr. 43) hvor der er passable bomme. Videre mod øst ad asfaltvejen når vi frem til Tinkerupgård, hvor vi kan vælge at fortsætte:

- mod syd til Krogenberg Hegn, eller
- mod nord (sti »i«) til Gurre Vang.

Sti 2 er med på K&M-kort 1:25 000, 1514 I SØ, Helsingør.


sti 3 Esrum Søvej, overfor Birkedalen – Fredensborgvej
Smal trampesti

Stien er en smal, ujævn trampesti mellem matr. 1a og 2a, Jonstrup. En lokal ejer mente, det var en kirkesti fra 1876. En tidligere ejer havde med henvisning til hævd fået ret til at køre med trillebør til Esrum Søvej. Hvis vi begynder fra Esrum Søvej, er den nem at finde. Den går op over marken lige overfor Birkedalen. I den østlige ende skal vi ned ad nogle stentrin. Det er ikke en sti for cyklister, men faktisk en hyggelig genvej, hvis man er til fods på de kanter.

Sti 3 er med på K&M-kort 1:25 000, 1514 I SØ, Helsingør.

sti 4 Bøtterupvej/Slamatvej - Plejeltvej overfor Nørrerisvej
Grusvej/trampesti/Markvej.

Fra Bøtterupvej ad Slamatvej 420 m mod vest (husk at følge højre side af nordskel­let ved indkørslen til ”Holtet”, matr.4b). Langs det levende hegn 340 m mod sydvest (kvaliteten er her nærmest som en ujævn ridesti). Videre ad markvejen mod vest til Plejelt­vej. Fra dette sted er der en vid udsigt.

Herfra kan vi fortsætte mod vest og nordvest ad Nørrerisvej. (sti D, er vores betegnelse af sti 4’s forlængelse, indtil kommunen får registreret den) til Esrum Mark. (Se evt. sti 20 for videre færd mod Esrum).

Sti 4 er (delvis) med på K&M-kort 1:25 000, 1514 I SØ, Helsingør.
Sti D er med på K&M-kort 1:25 000, 1514 I SV, Helsinge.

sti 5 Esrumvej (i Plejelt) – Harreshøjvej
Gammel kirkesti. Nu med kommunens blå skilte.

Fra Plejeltvej i Plejelt bevæger vi os 160 m mod øst ad Esrumvej. Her begynder sti nr. 5 som en grusvej mod syd. Stien har i flere århundreder været kirkevej fra Plejelt til Tikøb. Vi bevæger os nu gennem et område af Sonnerupgårds marker, hvor der gennem årene har været intensiv grusgravning. Efter 500 m når vi til Harreshøjvej. Herfra en flot udsigt over Esrum Sø og Gribskov. I klart vejr kan vi se master og skorstene, m.m. helt nede omkring Hillerød.

Et par hundrede meter mod øst ad den trafikerede Harreshøj­vej, er der en fin lille højtliggende udsigts-rasteplads med borde og bænke.

Sti 5 er med på K&M-kort 1:25 000, 1514 I SØ, Helsingør og 1514 I SV, Helsinge. (På disse kort desværre helt, helt ude i kanten).

sti 6 Hornbækvej – Esrumvej
Stiforbindelse gennem Langesø Sommerhusområde.

I gamle dage, hvor det hed Tikjøb Kommune, kaldtes sti nr. 6 for en kirkesti fra Esrumvej sydpå mod Tikøb. Nu er stien identisk med Gæslingevej gennem Langesø sommerhusområde. Der er lavet en indsnævring mod bilgennemkørsel på midten. Fra sidevejen Enebærvej kan man gå til busstoppestedet ved Hornbækvej og til Grønnerendehus. (se sti 11). Det sidste stykke mod syd til Ålekistebro, løber Gurre Å langs med vejen. Herfra er der kun den trafikerede Hornbækvej (med bred cykel-kantstribe) mod Tikøb.

Gæslingevej er med på kommunens kort 1:20 000 og på
K&M-kort 1:25 000.

sti 7 Borsholm/Strædet ‑ Borsholmgård ‑ Risby Vang
Gammel skolesti Risby - Borsholm

Sti nr. 7 er en gammel skolesti mellem Risby og Borsholm. I gamle dage var skolen i huset, Strædet nr. 1. Fra Strædet i Borsholm går vi hen til sydsiden af Borsholmgård. Herfra går en markvej i lige linie mod syd over Bors­holmgårds jorder til Risby Vang. Lige inden for skovgærdet kan vi følge en sti, Kræmmersti (kvalitet som ridesti) enten til højre eller til venstre. Hvis vi vælger at gå til venstre, kan vi efter 250 m slutte os til sti nr. 11 (kirkestien Skibstrup - Tikøb). Hvis vi går til højre kommer vi efter 340 m ud på en større skovvej, Kæmpehøjvej. Følg denne til venstre (mod syd og sydøst) og vi kan slutte os til sti 11, som fortsætter mod syd gennem Horserød Hegn.

I Risby Vang (bl.a. øst for Kæmpehøjvej i afd. 84) kan man ane de gamle højrygge­de agre fra den i 1801 nedlagte Risbygård. (Læs herom i "Skovene omkring Helsing­ør", Gunnar Bergsten, 1999).
En afstikker til kæmpehøjene og de smukke stendysser kan også anbefales.

Stien, skovvejene og stendysserne kan findes på K&M-kort 1:25 000.


sti 8 Knudemosevej ‑ Skindersøvej – Hellebækvej
Gammel trampesti.

Velholdt trampesti fra Knudemosevej (næsten lige overfor Fuglebakkevej) over Skindersøvej (busstoppe­sted) og videre over de fredede marker (tidligere militært øvelsesareal, nu del af ”Hellebæk Kohave”) til Hellebækvej syd for Klausbro.

Sti 8 er registreret som kirkesti, men må snarere have været en skolesti, idet Holmene Skole lå på Knudemosevej. Stien går langs nordskel af matr. 5b Apperup, over Skindersø­vej og videre over matr. 1a Hellebækgård til Hellebækvej syd for Klaus­bro.

Sti 8 er med K&M-kort 1:25 000, 1514 I SØ, Helsingør.

sti 9 Thorshøj Alle/Søhusvej ‑ Tennisvej ‑ Villingebækvej

Sti nr. 9 er en typisk stiforbindelse gennem et tætbygget sommerhusområde. Det er lidt uden for vort emne, åbentlandsstier, men stien er god at kende, hvis man vil fra Hornbæk i retning af Teglhøj, Stenhøj og Ræveskiftet (sti B) eller Saronvej (sti A).

Fra Ndr. Strandvej går vi til venstre ad Thorshøj Alle over banen til Søhusvej. Søhusvej begynder ved Hornebyvej. Syd for vejen ligger den flotte indlandsklit fra sandflugten, omtalt i vandretursfolderen "En vandretur omkring Hornbæk Sø". Vi følger Søhusvej mod vest, krydser N.P. Jørgensensvej. Resten af stiforbindelsen går helt lige mod sydvest, 1 km, først hedder den Sandhusvej, siden hedder den Tennisvej.

Når vi kommer frem til Teglhøjvej kan vi vælge:

1. – at forcere de sidste 220 m ad en smal, ofte ret tilgroet sti mellem trådnet­hegn. Hvis vi slipper igennem til Villingebækvej, ser vi et skilt med nr. 80.

2. - gå ad Hornebakken, som ligger lige syd for og går parallelt med stien.

3. - vi kan vælge at se Teglhøj (en bronzealderhøj uden synlige efterladenskaber). Gå mod sydøst ad Teglhøjvej til vejen en­der. En smal sti fører ud til Teglhøj, som ligger hævet over Villingebækvej. Udsigt. En sti fører fra vestsiden ind til Multebærvej, som igen fører ud til Villinge­bækvej overfor Saronvej. (Fra Saronvej er det i tørt føre muligt at gå ad gangsti "A" til Rusland). Længere ude ad Villingebækvej kan vi også slutte os til sti nr. 254 (Kildekrog - Villingebækvej - Enevej - Månedalen - Rusland).

sti 11 Borsholmvej ‑ Risby Vang - Grønnerendehus.
Den gamle kirkevej Skibstrup ‑ Tikøb

Sti nr. 11 begynder som markvej mod sydvest i svinget ca. 200m syd for Borsholm Forsamlings­hus. Der er skilte, som beder ryttere om at skåne vejen (skridtgang). På marken til højre ses resterne af den store bronzealderhøj "Munkhøj". De sidste 300m til hjørnet af Risby Vang er en smal trampesti. Fra skovhjørnet går vi til venstre, 120m mod syd udenfor skovgærdet. Gennem gærdet (smal passage) hvor vi bydes velkommen af den kendte røde skovpæl. Vi går mod sydvest ind i Risby Vang. De første 300m kan være lidt mudrede og ujævne (kvalitet som ridesti) men herefter kan vi fortsætte i sydlig retning ad gode skovveje (Tuemose­vej - Skibs­trup Kirkevej) ned gennem Horserød Hegn til Grønneren­de­hus. Undervejs har vi krydset Risbyvej (skovvejen Horserød-Risby) og Esrumvej (landevej).

Området ved Grønnerendehus er med på Vandretursfolder nr. 59 "Gurre Sø": http://www.sns.dk/Kronborg/vandrefl/59gurresoe.htm

Herfra er der 2km ad lande­vejen til Tikøb. (Bus 346 stopper ved Enebærvej/Grønnerendehus).

I kommunens fortegnelse over off. gangstier kaldes sti nr.11 for "skolesti til Risby" (Skolerne lå i Borsholm og i Tikøb). Men i skovene kan vi jo selv vælge vejene. Vi har valgt at lægge vægt på den histori­ske kirkevej til Tikøb, som i øvrigt er med på G.I.-kort 1:20.000 fra 1941. Så skal vi huske at foreslå en eller flere afstikkere til stendysserne i Risby Vang og Horserød Hegn.

(Se i øvrigt også sti 7).

Sti 11: alle skovvejene og det meste af trampestierne kan findes på K&M-kort
1:25 000, 1514 I SØ, Helsingør.


sti 20 Havreholm/Klostermarken ‑ Keldsø Å ‑ Esrum Mark
Offentlig sti til over kommunegrænsen til Esrum.

Sti 20 er en typisk stiforbindelse ad markveje i åbent land. Den kan forceres til fods eller på cykel. I fugtigt vejr kan støvler være en fordel.

Fra Havreholm ad Plejeltvej mod vest. Når Plejeltvej drejer mod syd, fortsætter vi ligeud ad markstien mod vest henover marken til et bevokset vådom­råde. Efter ca. 100 m mod syd følger vi stien mod sydvest ind gennem vådområdet. På begge sider er der flere vandfyldte gamle tørve­grave. Vi passerer også Keldsø Å. Stien fortsætter op ad bakken langs kommunegrænsen. Når vi er kommet vel op på bakken er vi på Esrum Mark i Græsted-Gilleleje Kommune. Mod nord har vi en flot udsigt over det store eng-område som gennemstrømmes af Keldsø Å og Gurre Å.

Markvejen går lige mod vest - et par hundrede meter - og nu må vi vælge:

1. - Er føret vådt eller fodtøjet lidt ”sart”, går eller cykler vi ad markvejen, først 40 m mod nord og så lige mod vest igen (udfor en ejendom). Efter 1 km er vi ude på Villingerødvej, landevejen mellem Dron­ningmølle og Esrum.

2. - Er føret godt kan vi gå ad en sti til Esrum, først 220 m mod syd langs det levende hegn, så 400 m mod vest ad en sti hen til den lange nord/sydgående markvej (denne del af ruten er ikke med på landkortet, men der er et par små pæle med pile), 220 m mod syd ad markvejen, 500 m mod vest ad en sti henover marken syd om Munke­søgård til Villingerødvej. Er vi nået helskindet hertil, har vi nok ikke så meget brug for op­lysningen på skiltet: "Sti til Havreholm". Herfra er der kun få hundrede meter ned til Esrum.

Første del af stien samt markvejene kan findes på K&M-kort 1514 I SV Helsinge.


sti 21 Horserød Hegn ‑ langs Gurre Sø – Gurre Vang
Denne sti er registreret som offentlig sti af kommunen. Stien danner forbindelse mellem Horserød Hegn og Gurre Vang gennem Tikøb Sømose langs Tikøbbugten.

Fra Horserød Hegn ved Grønnerendehus (sti 11) kan vi gå gennem skoven mod syd, øst og syd til Gurre Sø. Stien langs Tikøbbugten fortsætter via en lang træbro over Gurre Å til Gurre Vang. Her kan vi fortsætte mod syd ad skovvejene eller videre mod øst langs søen forbi "Pigernes Vadested".

Sti 21 er i sin tid etableret som beskæftigelsesarbejde af Helsingør Kommune i samarbejde med Kronborg Statsskovdistrikt. I 1997 overtog Statsskovdistriktet Tikøb Sømose. Her blev gravet tørv under 2. verdenskrig. I 2001 byggede Kronborg Statsskovdistrikt den flotte træbro henover det ofte oversvømmede område. Ifølge Statsskovdistriktet kan man nu i ca. 95% af tiden færdes ad sti 21 med almindeligt fodtøj.

Turen rundt om søen er beskrevet i Vandretursfolder nr. 59 "Gurre Sø"):
http://www.sns.dk/Kronborg/vandrefl/59gurresoe.htm

Sti 21 kan også ses på Dansk Cyklistforbunds kort: Cykelruter i Helsingør og Omegn (rute 6 og 9), samt på K&M-kort 1:25 000.


sti 31 Engdalen ‑ Horneby Engsø – Holmegårdsvej
Offentlig lokalsti i det sydlige Hornbæk og Horneby.

Fra Hornebyvej, går vi mod øst ned ad vejen ”Engdalen”. Når denne drejer mod nord, fortsætter vi ligeud. Her begynder sti 31, Bøgehøjgaardstien, som krydser Ve­sterbækken syd for den nyetablere­de ”Horneby Engsø”. (Området er beskrevet i Helsingør Kommunes Museums folder: "En vandretur omkring Hornbæk Sø").

Vi går over Vesterbækken, og her kan vi vælge:

1. at følge sti 31, som fortsætter i en blød bue op ad bakken og lige mod øst til Holmegårdsvej.

2. at gå mod sydøst hen over græsset mod den bøgebevoksede Horneby Ås. Til venstre for den 21 m høje åsbakke fører en trampesti hen over den fredede ås og bliver på sydsiden til Nålemager­vej. Nålema­gervej bliver mod øst til Karl Bødker Nielsensvej (tidl. Stenstrup­vej), og fra denne kan man gå videre til Karinebæk Trinbræt.

Sti 31 kan (med lidt god vilje) findes på K&M-kort 1:25 000
Vores afstikkerforslag (2.) hen over græsset er nok lidt svært at kortlægge, men den 21 m høje åsbakke er med på kortet.

Sti 254 Kildekrog Station ‑ Villingebækvej ‑ Enevej – Rusland
Offentlig gangsti til Rusland.

Sti 254 begynder ved Kildekrog Station/Trinbræt. (Hvis vi kommer ad Ndr. Strandvej, så ligger sidevejen Kildekrogen lige overfor 5. Tangvej). Det er ”næsten” overflødigt at beskrive stiruten, da den er rimeligt velforsynet med skilte.

Først går vi mod syd langs en plantage, mod sydvest henover et engområde, mod vest gennem en plantage, og mod nordvest ad Villingebækvej (i Græsted-Gilleleje Kommune). Vi går til venstre ad Enevej, som bliver til en smal, indhegnet sti mellem sommerhushaver. En enorm trappe fører ned ad skrænten til Månedalen. Den velafmærkede sti går ligeud over Pandehave Å til Rusland.

Enevej og stien til Rusland kan findes på Helsingørs Kommunekort 1: 20 000, men ikke stifor­løbet fra Kildekrog til Villingebækvej. Det er en gangsti – hvis man har cyklen med, må man være ind­stillet på at trække en del af vejen, samt at bære cyklen på trappen.

Det fredede område ”Rusland” med Tegners Museum og skulpturpark er beskrevet i en folder fra Frederiksborg Amt.