Arrangementsgruppe

I denne gruppe arbejder vi med ture og arrangementer. Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen i Helsingør til årsmøder, affaldsindsamlinger osv.

 

Lokale sager gruppen

Her arbejder vi med lokale sager. Du kan se en udvidet beskrivelse her.

Vi mødes en gang hver 14. dage og gennemgår aktuelle sager. Sammen skriver vi eventuelle klager og følger forløbet frem til sagens afgørelse. 

 

Naturpleje gruppen

Her mødes vi tre-fire gange om sommeren og plejer udvalgte arealer i Helsingør. Det kan være alt fra le-slåning til bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter.