Vi forbereder at opbygge en beskrivelse af nogle af de mere specielle planter og dyr, du kan finde i vores naturområder. Helsingør har en stor rigdom af forskellige  naturtyper og derfor mange arter af planter og dyr. Enkelte arter er endog så sjældne, at de KUN er kendt fra Helsingør i dag.

Vi planlægger tekst og billeder om

Dværgvandnymfe,
Multebær,
Smuk Perikon
Atlantisk Tun
Murrude
Elfenbenspadderok
Mose-perlemorsommerfugl
Eremit

Vi modtager gerne billeder til formålet og forslag til andre specielle Helsingør-arter!