Affald, som bliver brændt og skaber miljøproblemer. Hvis vi blev smartere til at sortere, kunne affald give os et længere liv på jorden.

Hver uge smider du og jeg 8 kilo mad, emballage, dåser, batterier, træ og fladskærme i skraldecontaineren. På et år bliver det ifølge ifølge Miljøstyrelsen til 447 kilo pr dansker, og det gør os til et af de lande i Europa, der producerer mest affald.

Henkastet affald

Det affald, der smides i naturen, langs veje og i grøftekanter, ved kysterne, på gaden og i byernes grønne områder kaldes også for henkastet affald. Det er det affald, vi i Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på med affaldsindsamlingen.

Der burde slet ikke være henkastet affald. Affaldet er i virkeligheden ressourcer, som er havnet på det forkerte sted. Det er meget mindre miljøvenligt og dyrere at udvinde nye råstoffer end at genanvende gamle. Det er også dyrt at samle affaldet op og rydde op efter de, der ikke tænker sig om og smider affaldet. Penge, vi kan bruge til mange andre og mere fornuftige ting.

I naturen kan affaldet være farligt for både de enkelte dyr og for miljøet. Kemiske stoffer eller mikroplast kan for eksempel ophobes gennem og forstyrre naturens kredsløb eller ende i vort drikkevand og fødevarer.

Endeligt er affald i naturen det, der er langt mest forstyrrende og irriterende for os, når vi gerne vil ud og opleve naturen. Henkastet affald ødelægger vores naturoplevelser.

Så vi skal naturligvis ikke smide affald i naturen. Sker det alligevel, er det heldigt, at mange har overskuddet til at give naturen en hånd og samle op - også efter andre.