En uberørt og godt gemt naturperle

Keldsø-området udgør et større sammenhængende uforstyrret å-landskab, der er karakteriseret af de mange åløb, Gurre Å, Keldsø Å, Pandehave Å og Esrum Å, der alle afvander Keldsø-området.

Som kontrast til den tæt bebyggede nordkyst og de højtbeliggende skovområder i baglandet, ser man her et stort åbent sammenhængende græsningslandskab omkring den afvandede Keldsø. Det er et forholdsvis uberørt område med en stor landskabelig skønhed, som simpelthen må forblive uberørt.

En fredning vil beskytte Keld Sø 

DN foreslår at frede den gamle søbund og dens smukke omgivelser, så naturen får bedre kår. En fredning vil beskytte hele landskabet omkring Keldsø, så den storslåede udsigt over området også kan nydes af vores efterkommere.

På tur i landskabet

Når man færdes på den højt beliggende Hellebjergvej, der følger åsens forløb fra Havreholm og ser til venstre, åbenbares et landskab, der er usædvanligt i Nordsjælland. Det er hovedårsagen til, at DN foreslår at frede naturområdet ved Keldsø. 
 
Læs hele fredningsforslaget her