Hvert år holder DN Helsingør årsmøde, hvor alle medlemmer er velkommen til at komme og høre, hvad bestyrelsen har lavet det forgående år. På årsmødet er det muligt at komme med forslag og ideer til nye aktiviteter og man kan selv stille op til bestyrelsen. Årsmødet 2024 blev afholdt den 29. oktober og indledt med en bustur til de kommunale naturplejeprojekter i hhv Rørtangkilen og den lille højmose i Teglstrup Hegn nær Nygård. Turen blev guidet af Emilie Goret Hansen og Anne-Louise Busk, som fortalte om mål og midler i de to plejeprojekter.