Debatindlæg

Opgiv boliger ved Kelleris Hegn

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør opfordrer politikerne til at opgive de 400 boliger ved Kelleris Hegn!

Helsingørs politikere ønsker 800 nye børnefamilier til kommunen. På nuværende tidspunkt er der allerede planlagt 1400 boliger i kommunen.

I forlængelse af det afholdte informationsmøde om Kellerisbebyggelsen, kaldet Nordsjællandshusene, hvor politikerne har planlagt 400 boliger, vil Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør gøre opmærksom på, at der i Helsingør kommune på nuværende tidspunkt allerede er planlagt i alt 1400 boliger, hvoraf de 433 er lokalplanlagte, mens 967 er under planlægning.

Alene i Espergærde er der planlagt 644 boliger (se figur herunder med kommunens egne tal). På informationsmødet tirsdag aften blev der protesteret voldsomt mod at inddrage Kelleris Hegn til bebyggelse. Alle huse er planlagt placeret inden for skovbyggelinjen på 300 m. Skovbyggelinjen ligger logisk langs afgrænsningen af Grydemoseskolen og Rolighedsparken. Man planlægger altså hele den foreslåede bebyggelsen inden for det område, der skal sikre det frie udsyn til skoven (Kelleris Hegn) og skovbrynet.

Er man interesseret, kan man på linket her se en PowerPoint, der viser bebyggelsesplanlægningen.


På vegne af DN Helsingør
Helle Øelund, fmd. for DN Helsingør

 

Der er allerede planlagt i alt 1400 boliger, hvoraf de 433 er lokalplanlagte, mens 967 er under planlægning. Alene i Espergærde er der planlagt 644 boliger.