På denne side kan du se en oversigt over, hvilke arrangementer, vi planlægger for 2018. Da ikke alle arrangementer eller ture er programsat endnu, ses de kun som en oversigt. Så snart en tur er klar, kan du se den i Arrangementsoversigten.

-------

Foredrag om Kongernes Nordsjælland

Danmarks Naturfredningsforening Helsingør tilbyder sammen med Helsingør Aftenskole og Folkeuniversitet 3 foredrag til en særpris af 100 kr. for DN medlemmer, andre 150 kr.

I Kulturhistorien i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
v. Jan Horn Petersen, lektor onsdag d. 31.10 kl 19
i Skibsklarergården, Strandgade 91, Helsingør

II Landskabet fortæller historie
v. Tine Falkentorp, landskabsarkitekt maa.. Onsdag d. 7.11 kl 19
samme sted

III Utopisk og dystopisk natursyn
v. Lone Fatum, lektor emer. Teologisk Fakultet, KU, Onsdag d.14. 11 kl 19
samme sted


Tilmelding sker på Helsingør Aftenskoles hjemmeside

Under betaling vælges specialpris (=100kr) for alle 3 foredrag.
Velkommen!

-----